Fiskeregler bybor

VILLKOR VID UPPLÅTANDE:


Gäller från och med 2024-06-01


Fångstbegränsning: Svarttjärn max 2 ädelfiskar/fiskare och dag. Lidsjön max 3 rödingar/fiskare och dag.


•Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö fört från hand per kort.


•I Gärdvattnet, Gärdsjön och Lidsjön får man fiska från båt.

I Bygdvattnet är endast hyrbåt tillåten.

I alla andra vatten är båtfiske förbjudet. Flytring räknas som båt.


•Minimimått på öring i Gärdsjön 30 centimeter. Minimimått på öring och harr i strömmande vatten 30 centimeter.


•Sikhåvning tillåten 25/10-31/12.


•Fiske i Gärdströmmen endast tillåtet 20/5-31/8 med undantag av sikhåvning tillåten 25/10-31/12.


•Fiske ska bedrivas för husbehov. Saluföring beivras.


•Nät och utterförbud i samtliga vatten.


•Kontrollavgift, enligt SFS 2010:1874, När ovanstående villkor inte följs så tas en kontrollavgift ut på: 500:- med undantag för: Nät eller ståndkrok 2.000:-.
För fiskerättsägare och ortsbefolkningen gäller särskilda fiskeregler!
"Bybor" får köpa ett rabatterat familjekort med utökade fiskemöjligheter för 250 kronor. Gäller även för hemmavarande barn upp till 20 år samt make/maka eller sambo.


Som "Bybo" räknas de som är permanent boende eller har fastighet (lagfart) inom Lidsjöberg och Gärdviken.Följande gäller för fiskerättsägare samt "bybor" med årskort:De allmänna villkoren gäller med undantag för nät och utterfiske samt för fiske från båt i Gärdsjön samt vid isfiske.

Vid isfiske tillåts 2 spön/person.

Vid fiske från båt i Gärdsjön tillåts 2 spön/person.

Fiske med dunutter är tillåtet i Gärdsjön och Gärdvattnet hela säsongen.

Vid nätfiske skall nätflöten vara märkta med namn och telefonnummer. Ej märkta nät tas upp. Detta gäller även nät lagda på fel plats och/eller vid fel tid.

Nätfiske i Gärdsjön tillåtet hela säsongen med max 6 nät eller max 180 meter per fastighet med undantag av tiden 15/8 till 30/10 då nätförbud gäller på delar av sjön. Se karta.

Nätfiske i Gärdvattnet är tillåtet under tiden 1/9 till 30/10 med max 6 nät eller 180 meter per fastighet och fisketillfälle utom i området från där Gärdvattnet rinner ut i Storån och 300 meter uppströms i sjön där det är nätförbud. Se karta.

Fiske med ståndkrok är tillåten i Gärdsjön, dock max totalt 6 ståndkrokar/fastighet. Ståndkrok ska vara märkt med namn och telefonnummer. Ej märkt ståndkrok tas upp.

Nät och ståndkrok som tas upp återfås av Styrelsen för Lidsjöbergs FVOF efter betald Kontrollavgift, se nedan, om fisket skett med fiskerätt. I övriga fall klassas det som olovligt fiske och överlämnas till Polisen.

Kontrollavgift, enligt SFS 2010:1874, tas ut vid tas ut vid överträdelse av dessa villkor.

När ovanstående villkor inte följs så tas en kontrollavgift ut på 500:- med undantag för:

Ej märkta nät/ståndkrokar 500:-

Nät lagda i fredningsområde 2000:-

                OBS! Fiskekort för "Bybor" kan endast köpas hos Gertrud och Olof Karlsson.