Fiskeregler

VILLKOR VID UPPLÅTANDE:


Gäller från och med 2022-04-01


•Eftersom Lidsjöbergs FVOF arbetar med att flytta fisk inom området så bör småfisk av öring och röding återutsättas. LIDSJÖN FÅNGSTBEGRÄNSNING: MAX 3 RÖDINGAR PER FISKARE OCH DAG.


•Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö fört från hand per kort.


•I Gärdvattnet, Gärdsjön och Lidsjön får man fiska från båt.

I alla andra vatten är båtfiske förbjudet. Flytring räknas som båt.


•Minimimått på öring i Gärdsjön 30 centimeter. Minimimått på öring och harr i strömmande vatten 30 centimeter.


•Sikhåvning tillåten 25/10-31/12.


•Fiske i Gärdströmmen endast tillåtet 20/5-31/8 med undantag av sikhåvning tillåten 25/10-31/12.


•Fiske ska bedrivas för husbehov. Saluföring beivras.


•Nät och utterförbud i samtliga vatten.


•Kontrollavgift, enligt SFS 2010:1874, När ovanstående villkor inte följs så tas en kontrollavgift ut på: 500:- med undantag för: Nät eller ståndkrok 2.000:-.För fiskerättsägare och ortsbefolkningen gäller särskilda fiskeregler!